Macedonia Files

Заштита на права на пациенти со фокус на лица со интелектуална попреченост

  • Author: ЕСЕ во соработка со Републичкиот Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост

Заштита на права на пациенти со фокус на лицата корисници на дроги (Македонски)

  • Author: ЕСЕ во соработка со Коалиција „Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници“, Скопје

Заштита на права на пациенти со фокус на правата на Ромите како пациенти (Македонски)

  • Author: ЕСЕ во соработка со Невладина организација „КХАМ“, Делчево

Заштита на права на пациенти (Македонски)

  • Author: ЕСЕ во соработка со ЦРИС Студиорум

Contact US

 

This site is supported by

 

Aspher

Association of Schools
of Public Health
in the European Region

 

 

Site created by YU-GO.RU